ACTieve zorg na transplantatie (ACT)

In het project ACTieve zorg na transplantatie wordt onderzocht wat de langetermijneffecten zijn van een revalidatieprogramma bij niertransplantatiepatiŽnten. Hierbij wordt gekeken naar de effecten van een gecombineerde beweeg- en voedingsinterventie zijn op overgewicht, het cardiovasculaire risicoprofiel, en kwaliteit van leven bij deze patiŽntenpopulatie.

In het ACT-project participeren 219 niertransplantatiepatiŽnten welke starten met het traject <1 jaar na hun transplantatie.

In het ACT-project worden drie groepen niertransplantatiepatiŽnten met elkaar vergeleken in een gerandomiseerd gecontroleerd studiedesign:
    1) Beweeginterventiegroep;
    2) Beweeg- en voedingsinterventiegroep;
    3) Controlegroep.
PatiŽnten in de gecombineerde groep volgen het revalidatieprogramma zoals in de beweeginterventiegroep, aangevuld met voedingsadviezen die er op gericht zijn om gewichtstoename in het eerst jaar na transplantatie te voorkomen.

Het revalidatieprogramma is gericht op het bewerkstelligen en doen beklijven van een lichamelijk actieve leefstijl. PatiŽnten in de controlegroep ontvangen de standaard medische zorg en het advies om te voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), dat wil zeggen het advies om op ten minste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week minimaal een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit te beoefenen.
Het ACT-project wordt uitgevoerd door het UMCG in samenwerking met Nefrovisie. Het project wordt gefinancierd door Nierstichting Nederland en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Sponsor Logo's